Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG TRƯỜNG SƠN (Tư)-

Tên đầy đủ
VƯƠNG TRƯỜNG SƠN (Tư)
Tên lót
TRƯỜNG
Tên chính
SƠN
Họ chính
VƯƠNG
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
31 tháng 01 2005 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 64 ngày ứng với ngày 03 tháng 02 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em