Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TUYẾT NHITuổi đời: 21 niên1999-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TUYẾT NHI
Tên lót
TUYẾT
Tên chính
NHI
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 14 tháng 06 1999 (Nhầm ngày mùng Một tháng Năm năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 167 ngày ứng với ngày 21 tháng 06 năm 2020)17:00 23 22

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC NHI
2011 (Tân Mão) (lúc 11 tuổi)