Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NGỌC (Sáu)Tuổi đời: 54 niên1966-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NGỌC (Sáu)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGỌC
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1966 (Bính Ngọ) 35 27

Kết hônTRẦN QUỐC CƯỜNGXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC HƯƠNG (Tám)
1974 (Giáp Dần) (lúc 8 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC CHÂU (Mười)
1981 (Tân Dậu) (lúc 15 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)
1983 (Quý Hợi) (lúc 17 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 163 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020) (lúc 26 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHUNG
28 tháng 04 1996 (Nhầm ngày Mười Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 246 ngày ứng với ngày 03 tháng 04 năm 2020) (lúc 30 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 248 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2020) (lúc 45 tuổi)

Chồng qua đờiTRẦN QUỐC CƯỜNG
2 tháng 03 2012 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Hai năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 277 ngày ứng với ngày 03 tháng 03 năm 2020) (lúc 46 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
Anh em
Anh trai
4 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
Chị em
Em gái
Anh em
Em gái
3 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN QUỐC CƯỜNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: