Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ BẢY-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ BẢY
Tên lót
THỊ
Tên chính
BẢY
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGÔ VĂN CHỈNH (Sáu)Xem gia đình này

Qua đời

Gia đình với NGÔ VĂN CHỈNH (Sáu) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
NGÔ VĂN CHỈNH (Sáu) + ? ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
Con gái của chồng
Con trai của chồng
Con trai của chồng