Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VIỆT THÙY AN (Hai)Tuổi đời: 11 niên2009-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VIỆT THÙY AN (Hai)
Tên lót
VIỆT THÙY
Tên chính
AN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2009 (Kỷ Sửu) 29 27

Chị em sinh raNGUYỄN VIỆT THÙY KHANG (Ba)
2014 (Giáp Ngọ) (lúc 5 tuổi)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN HỮU NHẪN (Năm)
22 tháng 07 2014 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 103 ngày ứng với ngày 15 tháng 08 năm 2020) (lúc 5 tuổi)