Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG MỘNG TUYỀN (Hai)-

Tên đầy đủ
VƯƠNG MỘNG TUYỀN (Hai)
Tên lót
MỘNG
Tên chính
TUYỀN
Họ chính
VƯƠNG
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
31 tháng 01 2005 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 61 ngày ứng với ngày 03 tháng 02 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em