Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN VĂN ĐOAN (Bảy)-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN ĐOAN (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐOAN
Họ chính
TRẦN
Ông nội qua đờiTRẦN VĂN LẠI
22 tháng 11 2001 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 8 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 223 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em