Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? VĂN PHÚC-

Tên đầy đủ
? VĂN PHÚC
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHÚC
Họ chính
?