Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN HUỲNH-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN HUỲNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
HUỲNH
Họ chính
PHẠM