Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH VĂN ÚT (Bảy)-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN ÚT (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
ÚT
Họ chính
TRỊNH
Kết hônPHẠM THỊ ĐỂXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Gia đình với PHẠM THỊ ĐỂ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: