Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÍCH THƯ (Hai)-

Tên đầy đủ
BÍCH THƯ (Hai)
Tên lót
BÍCH
Tên chính
THƯ
Họ chính
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 39 ngày ứng với ngày 27 tháng 10 năm 2020)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ HAI
1 tháng 03 2010 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 300 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)