Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LÂM VĂN GATuổi đời: 47 niên1973-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN GA
Tên lót
VĂN
Tên chính
GA
Họ chính
LÂM