Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

DƯƠNG MỘNG TUYỀN (Ba)-

Tên đầy đủ
DƯƠNG MỘNG TUYỀN (Ba)
Tên lót
MỘNG
Tên chính
TUYỀN
Họ chính
DƯƠNG