Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? VĂN NGỌC-

Tên đầy đủ
? VĂN NGỌC
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGỌC
Họ chính
?