Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TUYẾT QUÂN (Ba)Tuổi đời: 18 niên2002-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TUYẾT QUÂN (Ba)
Tên lót
TUYẾT
Tên chính
QUÂN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2002 (Nhâm Ngọ)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 211 ngày ứng với ngày 04 tháng 05 năm 2020) (lúc 10 tuổi)