Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN TRỊ (Năm)-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN TRỊ (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRỊ
Họ chính
HUỲNH