Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CƯỜNG BÁ BẢO-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CƯỜNG BÁ BẢO
Tên lót
CƯỜNG BÁ
Tên chính
BẢO
Họ chính
NGUYỄN