Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN MỘNG TRINH-

Tên đầy đủ
TRẦN MỘNG TRINH
Tên lót
MỘNG
Tên chính
TRINH
Họ chính
TRẦN