Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TẤN HƯNG (Ba)Tuổi đời: 16 niên2004-

Tên đầy đủ
TẤN HƯNG (Ba)
Tên lót
TẤN
Tên chính
HƯNG
Họ chính
Sinh nhật 2004 (Giáp Thân)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 213 ngày ứng với ngày 04 tháng 05 năm 2020) (lúc 8 tuổi)