Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN QUẢNH-

Tên đầy đủ
VĂN QUẢNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
QUẢNH
Họ chính