Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN MẬU (Sáu)-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN MẬU (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
MẬU
Họ chính
HUỲNH
Kết hônHỒ THỊ DỬNGXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ DANH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với HỒ THỊ DỬNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai