Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THANH NAM (Sáu)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THANH NAM (Sáu)
Tên lót
THANH
Tên chính
NAM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? THỊ TƯƠIXem gia đình này

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 27 tháng 10 năm 2020)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ HAI
1 tháng 03 2010 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 298 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)

Mẹ qua đờiPHẠM THỊ ĐỀ
25 tháng 02 2013 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 298 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Gia đình với ? THỊ TƯƠI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: