Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ PHẠM VĂN GIANG

PHẠM VĂN GIANG (Hai)Tuổi đời: 31 niên1938-1969

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN GIANG (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
GIANG
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1938 (Mậu Dần) 21 17

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Kết hôn THỊ VÂNXem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM VĂN THẠNH (Ba)
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ BƯỜN (Tư)
1945 (Ất Dậu) (lúc 7 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ BẢY
1 tháng 01 1951 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 32 ngày ứng với ngày 06 tháng 01 năm 2021) (lúc 13 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm)
3 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ ÁNH HỒNG (Hai)
1965 (Ất Tỵ) (lúc 27 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
PHẠM THỊ KIM HƯƠNG (Ba)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 31 tuổi)

Qua đời 2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 209 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020) (lúc 31 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
5 niên
Em trai
4 niên
Em gái
Gia đình của cha với THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Gia đình với THỊ VÂN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái

Đối tượng mediaMộ PHẠM VĂN GIANGMộ PHẠM VĂN GIANG
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,957 × 3,480 điểm ảnh
Cỡ tệp: 4,721 KB
Loại hình: Mồ mả