Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ ĐIỆP (Ba)Tuổi đời: 57 niên1967-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ ĐIỆP (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐIỆP
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật khoảng 1967 (Đinh Mùi) 25 22

Kết hônTRỊNH VĂN GĂNGXem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM THANH TRỰC (Tư)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 3 niên)

Anh em sinh raPHẠM THANH LÂM (Năm)
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 5 niên)

Anh em sinh raPHẠM THANH SƠN (Sáu)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 8 niên)

Chị em sinh raPHẠM THỊ ÚT (Bảy)
khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 13 niên)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 20 niên)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 35 niên)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
6 niên
Em gái
Gia đình với TRỊNH VĂN GĂNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: