Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ HÀ (HaI)-

Tên đầy đủ
THỊ HÀ (HaI)
Tên lót
THỊ
Tên chính
Họ chính
Kết hôn VĂN LÂMXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiHUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
20 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 70 ngày ứng với ngày 10 tháng 02 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 229 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Gia đình với VĂN LÂM - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai