Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ KIM THOA (Ba)Tuổi đời: 58 niên1958-2016

Tên đầy đủ
THỊ KIM THOA (Ba)
Tên lót
THỊ KIM
Tên chính
THOA
Họ chính
Sinh nhật 1958 (Mậu Tuất) 24 20

Kết hôn CHUNG NHƠNXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ THU BA (Tư)
1960 (Canh Tý) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra NĂM
1962 (Nhâm Dần) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TUYẾT (Sáu)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 6 tuổi)

Chị em sinh ra NHƯ NGỌC (Bảy)
1968 (Mậu Thân) (lúc 10 tuổi)

Anh em sinh ra HỮU (Tám)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 11 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TUẤN (Chín)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 14 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CHUNG (Mười)
1973 (Quý Sửu) (lúc 15 tuổi)

Anh em sinh ra TRƯỜNG AN (Mười Một)
1976 (Bính Thìn) (lúc 18 tuổi)

Anh em sinh ra THANH ĐIỀN (Mười Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 21 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 204 ngày ứng với ngày 11 tháng 05 năm 2020) (lúc 22 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Con gái sinh ra
#1
NHƯ NGUYỆN (Hai)
1981 (Tân Dậu) (lúc 23 tuổi)

Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 310 ngày ứng với ngày 26 tháng 01 năm 2020) (lúc 25 tuổi)

Anh em qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 8 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 30 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
TRẦN CHÍ KHẢ (Hai)
1998 (Mậu Dần) (lúc 40 tuổi)

Anh em qua đời THANH ĐIỀN (Mười Hai)
30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 52 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2020) (lúc 44 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
TRẦN NHƯ HẢO (Ba)
2003 (Quý Mùi) (lúc 45 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CHUNG (Mười)
13 tháng 12 2005 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 25 ngày ứng với ngày 26 tháng 12 năm 2020) (lúc 47 tuổi)

Cha qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 200 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 50 tuổi)

Anh em qua đời HỮU (Tám)
25 tháng 10 2013 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 25 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2020) (lúc 55 tuổi)

Chồng qua đời CHUNG NHƠN
21 tháng 06 2014 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 140 ngày ứng với ngày 14 tháng 07 năm 2020) (lúc 56 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 296 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 58 tuổi)

Qua đời 29 tháng 05 2016 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 200 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 58 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
3 niên
Em trai
3 niên
Em gái
5 niên
Em gái
2 niên
Em trai
4 niên
Em trai
2 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với CHUNG NHƠN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái