Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRANG ? ?-

Tên đầy đủ
TRANG ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
TRANG
Kết hônNGUYỄN THỊ GẤM (Bảy)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
TRANG THỊ HOA

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
HUỲNH TRIỀU TÂN
khoảng 1957 (Đinh Dậu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
HUỲNH THANH TRUYỀN
khoảng 1960 (Canh Tý)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
HUỲNH THANH CHI
khoảng 1965 (Ất Tỵ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
HUỲNH THỊ CÚC
khoảng 1974 (Giáp Dần)

Qua đời