Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN PHẠM VỸ HÀO (Hai)Tuổi đời: 18 niên2002-

Tên đầy đủ
NGUYỄN PHẠM VỸ HÀO (Hai)
Tên lót
PHẠM VỸ
Tên chính
HÀO
Họ chính
NGUYỄN