Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CƯỜNG-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
CƯỜNG
Họ chính
NGUYỄN