Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LÂM HUỲNH MY (Ba)-

Tên đầy đủ
LÂM HUỲNH MY (Ba)
Tên chính
MY
Họ chính
LÂM HUỲNH