Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐẶNG NGỌC VẼ-

Tên đầy đủ
ĐẶNG NGỌC VẼ
Tên lót
NGỌC
Tên chính
VẼ
Họ chính
ĐẶNG