Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN TÈO (Hai)Tuổi đời: 28 niên1992-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TÈO (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÈO
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1992 (Nhâm Thân) 33 33

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
4 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 212 ngày ứng với ngày 05 tháng 05 năm 2020) (lúc 9 tuổi)
Ông ngoại qua đờiTRẦN BÌNH CANG
25 tháng 08 2004 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 97 ngày ứng với ngày 28 tháng 08 năm 2020) (lúc 12 tuổi)