Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHI NHUNG (Tư)Tuổi đời: 10 niên2010-

Tên đầy đủ
PHI NHUNG (Tư)
Tên lót
PHI
Tên chính
NHUNG
Họ chính
Sinh nhật 2010 (Canh Dần) 38 29

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 298 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 6 tuổi)