Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN SA LY (Ba)-

Tên đầy đủ
TRẦN SA LY (Ba)
Tên lót
SA
Tên chính
LY
Họ chính
TRẦN
Ông nội qua đờiTRẦN VĂN LẠI
22 tháng 11 2001 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 9 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 224 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2020)