Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN TẤN TÀI (Hai)Tuổi đời: 22 niên1998-

Tên đầy đủ
TRẦN TẤN TÀI (Hai)
Tên lót
TẤN
Tên chính
TÀI
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1998 (Mậu Dần) 23 18

Chị em sinh raTRẦN TỐ NHƯ (Ba)
2002 (Nhâm Ngọ) (lúc 4 tuổi)

Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 77 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020) (lúc 14 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046