Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN TRIỆU PHÚ (Ba)-

Tên đầy đủ
TRẦN TRIỆU PHÚ (Ba)
Tên lót
TRIỆU
Tên chính
PHÚ
Họ chính
TRẦN
Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046