Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH NGỌC LIÊN (Hai)-

Tên đầy đủ
HUỲNH NGỌC LIÊN (Hai)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
LIÊN
Họ chính
HUỲNH
Bà nội qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 230 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020)