Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

DƯƠNG KIẾN TẠOTuổi đời: 25 niên1995-

Tên đầy đủ
DƯƠNG KIẾN TẠO
Tên lót
KIẾN
Tên chính
TẠO
Họ chính
DƯƠNG
Sinh nhật 30 tháng 10 1995 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chín năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 8 ngày ứng với ngày 23 tháng 10 năm 2020) 32 33

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020) (lúc 2 tuổi)

Bà ngoại qua đời THỊ NĂM
14 tháng 09 2003 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2020) (lúc 7 tuổi)