Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN THANH THẢO (Hai)-

Tên đầy đủ
PHAN THANH THẢO (Hai)
Tên lót
THANH
Tên chính
THẢO
Họ chính
PHAN
Ông nội qua đờiPHAN VĂN DI
18 tháng 12 1999 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 21 ngày ứng với ngày 24 tháng 12 năm 2020)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ PHO (Hai)
20 tháng 12 2012 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 18 ngày ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2020)