Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN THỊ KIỀU NHIÊN-

Tên đầy đủ
PHAN THỊ KIỀU NHIÊN
Tên lót
THỊ KIỀU
Tên chính
NHIÊN
Họ chính
PHAN
Kết hônNGUYỄN VĂN THÉT (Tám)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG (Hai)
2005 (Ất Dậu)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN MINH TRÍ (Ba)
2012 (Nhâm Thìn)