Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC BÌNH-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC BÌNH
Tên lót
NGỌC
Tên chính
BÌNH
Họ chính
NGUYỄN