Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN ĐIẾU (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN ĐIẾU (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐIẾU
Họ chính
NGUYỄN
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN THỜI (Ba)
12 tháng 09 1972 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 73 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em