Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? THỊ LỆ-

Tên đầy đủ
? THỊ LỆ
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỆ
Họ chính
?