Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ LỆTuổi đời: 69 niên1955-

Tên đầy đủ
THỊ LỆ
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỆ
Họ chính
Sinh nhật khoảng 1955 (Ất Mùi)

Kết hônPHẠM VĂN HOÀI (Bảy)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
PHẠM HOÀNG BẢO (Hai)
15 tháng 09 1974 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Bảy năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 99 ngày ứng với ngày 01 tháng 09 năm 2024)04:15 (Tuổi đời 19 niên)

Con trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN HÒA (Năm)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 27 niên)

Con gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ HỢP (Sáu)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 29 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#1
PHẠM NGỌC MỸ (Hai)
26 tháng 03 2002 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 64 ngày ứng với ngày 22 tháng 03 năm 2024)07:30 (Tuổi đời 47 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#2
PHẠM NGỌC UYÊN (Ba)
9 tháng 10 2006 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 118 ngày ứng với ngày 20 tháng 09 năm 2024)22:05 (Tuổi đời 51 niên)

Gia đình với PHẠM VĂN HOÀI (Bảy) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
8 niên
Con trai
3 niên
Con gái
Con gái
Con gái