Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ LỆTuổi đời: 65 niên1955-

Tên đầy đủ
THỊ LỆ
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỆ
Họ chính
Sinh nhật khoảng 1955 (Ất Mùi)

Kết hônPHẠM VĂN HOÀI (Bảy)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
PHẠM HOÀNG BẢO (Hai)
15 tháng 09 1974 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Bảy năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 76 ngày ứng với ngày 16 tháng 09 năm 2020)04:15 (lúc 19 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN HÒA (Năm)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (lúc 27 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ HỢP (Sáu)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (lúc 29 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
PHẠM NGỌC MỸ (Hai)
26 tháng 03 2002 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 270 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2020)07:30 (lúc 47 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
PHẠM NGỌC UYÊN (Ba)
9 tháng 10 2006 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 58 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2020)22:05 (lúc 51 tuổi)

Gia đình với PHẠM VĂN HOÀI (Bảy) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
8 niên
Con trai
3 niên
Con gái
Con gái
Con gái