Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN SÁNG (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN SÁNG (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
SÁNG
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN PHÙNG (Chín)
22 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 139 ngày ứng với ngày 18 tháng 07 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em