Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ THƯƠNG (Hai)-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ THƯƠNG (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THƯƠNG
Họ chính
HUỲNH
Anh em sinh raHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
1940 (Canh Thìn)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN Ý (Năm)
2 tháng 07 1940 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 141 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020)

Chị em sinh raHUỲNH THỊ MƯỜI
1944 (Giáp Thân)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)
7 tháng 07 1947 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 149 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2020)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN MÓT (Mười Hai)
1949 (Kỷ Sửu)

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN CƯỢC (Tám)
10 tháng 07 1963 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 148 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020)

Cha qua đờiHUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
20 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 67 ngày ứng với ngày 10 tháng 02 năm 2021)

Mẹ qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 232 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 164 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em