Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ TÂN (Hai)-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ TÂN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TÂN
Họ chính
TRẦN
Con nuôi

Con nuôi: Được nhận con nuôi bởi cả cha mẹ
Kết hôn? VĂN CƯUXem gia đình này

Cha qua đờiTRẦN ĐOAN TRANG (Hai)
1946 (Bính Tuất)

Qua đời

Gia đình có cha mẹ nuôi - Xem gia đình này
Cha
Bản thân
Gia đình của cha với ? ? ? - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Gia đình với ? VĂN CƯU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái