Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ ĐỂ-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ ĐỂ
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐỂ
Họ chính
PHẠM