Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐỖ NGỌC GIAO-

Tên đầy đủ
ĐỖ NGỌC GIAO
Tên lót
NGỌC
Tên chính
GIAO
Họ chính
ĐỖ