Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH CHÍ NGUYỆN (Hai)-

Tên đầy đủ
HUỲNH CHÍ NGUYỆN (Hai)
Tên lót
CHÍ
Tên chính
NGUYỆN
Họ chính
HUỲNH